torsdag 7 september 2017

Mittlandskogens mitt - ett kulturhus i skärningspunkt

Idag exkursion till Mittlandskogens mitt.
Olika fynd och insamlandet gjordes och en gemensam resa mot mitten.
Det finns något i rörelsen mot det okända. Mitten kärnan som ska ge svaren den skär igenom landskapet. Som en reptil gömmer den sig kamouflerad samtidigt talar den.
Dagens gåvor.
Helle: sand, jord
Bodil: hasselnötter (gröna)
Sara: trälist, svart med grön mossa
Blad och mönsterdetaljer 
Kristina: ekollon och hasselnöt
torsdag 11 juni 2015

New Recidency on Öland

Projekt - Utmarken Started 2012 and has evolved as a joint meeting place and workplace for artists / musicians / architects / planners/ politicians / engineers / biologists / researchersUtmarkens Öga/ Konstnärens Öga
The artist eye at utmarken


close by in the village Sättra Steam studio with Sisters of Sättra

The landstrip Utmarken is a swamp, a studio, a forest, an allotment and a forgotten place. Utmarken gives opportunities for artist and reseachers to develop work in a wild natural place. This place is in monitory market values not recognized as valuable place. The swedish tax office labales it as nonprofitable.